Självkritik på SOS Alarm

UDDEVALLA. ”Ett allvarligt misslyckande som medfört utbildningsinsatser”, säger presstalesman Anders Klarström.

Läs mer: http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.2733839-sjalvkritik-pa-sos-alarm