VK-BLOGGEN. Nu är det samma larmregler för akutbilen, som för ambulansen vi hade tidigare i Åsele, den åker på prio 1 och 2. Det dras ingen ambulans från Dorotea vid ett larm.