VÄSTERBOTTEN.  I glesbygd är det ofta den kommunala räddningstjänsten som är först på plats när olyckan inträffar. Men trots att det finns möjlighet till samverkan så har landstinget bara avtal med ett fåtal av kommunerna.