Salas brandmän välutbildade förare

SALA-HEBY. Det var en tyst minut på brandstationen i Sala på fredagen. De sörjde sina förolyckade kollegor.”Det som hänt är mycket tragiskt”, säger brandman Patrik Pältiniemi.

Läs mer: http://salaallehanda.com/nyheter/salaheby/1.1734167-salas-brandman-valutbildade-forare