VÄSTRA GÖTALAND / LYSSNA. Transporterna till specialistsjukhus för svårt sjuka nyfödda eller för tidigt födda barn i Västra Götalandsregionen kommer nästa år att bli säkrare.