Säkra kommunikationslösningar för blåljusaktörer

STOCKHOLM. Regeringskansliet har i dag, torsdag den 28 juli, beslutat att tillsätta en utredning som ska föreslå en utvecklad och säker kommunikationslösning för bland annat polisen, försvaret och räddningstjänsten.

Läs mer: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/07/sakra-kommunikationslosningar-for-blaljusaktorer/