Mats Kihlgren slutar som verksamhetschef för ambulanssjukvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.