Så ska nya cykelpoliser jaga kriminella

SKÅNE / VIDEO. Att poliser tar sig fram till häst är inte helt ovanligt, men nu är även cyklar på väg att hitta sin plats i kåren. Områdespoliser i södra Skåne får träning i att närma sig misstänkta på två hjul.

Läs mer: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/poliser-tranas-i-att-narma-sig-misstankta-pa-tva-hjul