SVERIGE. Svensk luftambulans genomför nu en satsning för att förbättra den prehospitala traumavården med ambulanshelikopter på olycksplatser.