På fem år har antalet ambulansuppdrag i landet ökat med över 25 procent.  Ingen tycks säkert veta varför.