RÄTTVIK / LYSSNA. Det finns risk att patienter kommer att få vänta längre på ambulansen. Det konstateras i den riskanalys som gjorts inför att ambulansstationen i Rättvik läggs ner vid årsskiftet.