RIMBO. Alla ska nås av ambulans inom tio minuter.– Då har Rimbo inte en chans, säger Gottrörabon Anders Mecklin som tycker att det är på tiden att Rimbo får en egen ambulans