REGION SKÅNE. Efter långvarig kritik mot hur ambulanssjukvården sköts av Falck kommer verksamheten i sydvästra Skåne gå över i regional regi.Efter långvarig kritik mot hur ambulanssjukvården sköts av Falck kommer verksamheten i sydvästra Skåne gå över i regional regi.