Region Stockholm utbildar sjöräddare – ska få ge syrgas

REGION STOCKHOLM. Inom kort ska totalt 333 sjöräddare utbildas i att ge syrgas till akut sjuka eller skadade personer till sjöss eller på ö inom Stockholms län. Det här möjliggörs genom ett samarbete mellan Region Stockholm, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) och Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS)

Läs mer: https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2019/05/storre-befogenheter-for-sjoraddare--far-ge-syrgas/