Region Jämtland Härjedalen polisanmäler eventföretag

JÄMTLAND HÄRJEDALEN. Revision visar på bristande rutiner inom akutområdet

Läs mer: https://www.regionjh.se/nyheter/pressmeddelanden/rjhpress/revisionvisarpabristanderutinerinomakutomradet.5.2b7547b016a31d8898323ae.html