SVERIGE. / Ambulanssjukvården ska göras mera jämlik och effektiv över hela landet. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning på en förstärkt ambulanssjukvård med 100 miljoner kronor 2021 och beräknar motsvarande belopp för 2022–2023. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.