GÄVLEBORG / LEDARE. Så har Region Gävleborg gått ut och kommenterat sommaren på ambulansen. Än en gång är det så att man undrar om det är det här länet ledningen talar om, eller kanske om något som ligger i landet Narnia. För enligt chefen ska det ha gått ”bra” i sommar. Måluppfyllnaden var ”på ungefär samma nivå” som tidigare (det är fluffspråk för ”sämre”).