KIVIK. Frivilliga Räddningsvärn är ofta först på plats när olyckor eller bränder sker på den skånska landsbygden. Men om det gäller akutvård i väntan på ambulans, så kallad IVPA-vård, så ratas räddningsvärnen.