Räddningstjänstens organisatoriska tillhörighet utreds

Räddningstjänsten avvecklas som egen förvaltning och blir en del av miljö- och stadsbyggnadskontoret. Det föreslår kommunledningskontoret

Läs mer: http://www.vn.se/article/forvaltningar-kan-slas-ihop/