LINKÖPING. Bensinkortet som tillhör ett av utryckningsfordonen i Linköping användes för att tanka för över 5 000 kronor, i Ängelholm