BORENSBERG. Bristen på deltidsbrandmän fick räddningstjänsten att organisera om Borensbergsstyrkan. Länsstyrelsen reagerade, men får nu kritik.