Räddningstjänsten i Vansbro stänger av vägen vid olyckor

VANSBRO. Sedan en tid tillbaka har räddningstjänsten i Vansbro beslutat att all trafik stoppas i samband med trafikolyckor. Skälet är att personalen vill koncentrera sig på att ta hand om skadade. – Vi vill inte riskera att någon blir skadad, tendensen är tydlig, bilister tar allt mindre hänsyn vid olycksplatser, säger Bo Lundberg, räddningschef.

Läs mer: http://www.dt.se/dalarna/vansbro/raddningstjansten-i-vansbro-stanger-av-vagen-vid-olyckor