HÄSSLEHOLM. De sociala medierna breder ut sig allt snabbare i takt med att informationskanalerna blir fler och fler. Några som anammat det är räddningstjänsten i Hässleholm som är en av få räddningstjänster i landet som faktiskt använder sig av Twitter.