Glömde testa ”Hesa Fredrik” i Skåne

REGION SKÅNE / Första måndagen i mars var inte som vanligt i fem sydskånska kommuner. Vanligtvis ljuder då larmsystemet “Hesa Fredrik”. Men denna dag glömde räddningstjänsten att testa larmet.

Läs mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/raddningstjansten-glomde-testa-hesa-fredrik