Räddningstjänsten förbereder insatser i Hallandsåstunneln

BÅSTAD. Nästa år ska tågen börja rulla genom Hallandsåsen. Räddningstjänsten i Båstad förbereder sig för fullt inför kommande insatser i tunnlarna.

Läs mer: http://hd.se/bastad/2014/02/15/raddningstjansten-forbereder-i/