NYNÄSHAMN. Södertörns brandförsvarsförbund och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund får inte på egen hand fastställa taxor för sin verksamhet. Nu måste besluten i stället fattas av medlemskommunerna.