Räddningsstyrkan blir åter fulltalig

EKSHÄRAD: En ökad trygghet för alla. Grundstyrkan vid räddningstjänsten i Ekshärad utökas med en man. Därmed behöver manskapet inte invänta förstärkning vid rökdykarinsatser

Läs mer: http://nwt.se/hagfors/2015/04/13/raddningsstyrkan-blir-ater