HOFORS. Det brukar vara Räddningstjänsten som pekar på att någon varit oaktsam vid brand. Men den här gången är det räddningsledaren själv som anmäls för framkallande av fara för annan