­

BORENSBERG.  En fördjupad riskanalys ska göras för att bedöma räddningsberedskapen för Borensbergs samhälle. Räddningsledaren Thomas Löfstedt anser att behovet finns att ha kvar deltidsbrandkåren.