Privata ambulanser får fortsätta att köra

REGION SKÅNE. / Trots att de privata ambulansföretagen i Skåne inte lyckas leva upp till sina åtaganden får de fortsätta köra patienter, skriver tidningen Sjukhusläkaren. Region Skåne som tidigare beslutat ta tillbaka all ambulansverksamhet i egen regi har ändrat sig.

Läs mer: https://www.expressen.se/kvallsposten/privata-ambulanser-far-fortsatta-att-kora/