REGION SKÅNE. / Trots att de privata ambulansföretagen i Skåne inte lyckas leva upp till sina åtaganden får de fortsätta köra patienter, skriver tidningen Sjukhusläkaren. Region Skåne som tidigare beslutat ta tillbaka all ambulansverksamhet i egen regi har ändrat sig.