Privat aktör får polisens uppdrag

”Det blir billigare och effektivare när privatföretag tar över delgivningsuppdrag.”

Läs mer: http://norran.se/2012/12/inrikes/privat-aktor-far-polisens-uppdrag/