UDDEVALLA. För få vikarier till ambulansvården i Fyrbodal medförde att flera ambulanser fick dras in från NU-sjukvården i sommar. Konsekvenserna är längre väntetider, pressad personal och ökad risk för patienter. – Jag tänker inte ha en sådan här sommar till, säger Ulf-Peter Lundberg, verksamhetschef för akut- och ambulansvården.