Polistransporter kostar mycket resurser

JÖNKÖPING. Polisen är skyldiga enligt lag att ge anhållna personer rätt till en timmes frisk luft per dag. Men arresten i Jönköping saknar rastgård och för att klara kravet läggs stora kostnader på transporter och personalresurser.

Läs mer: http://www.nutidningen.nu/index.php/nyheter/jonkoping/39311-Polistransporter-kostar-mycket-resurser