GÖTEBORG. Polisen i Göteborg hade glömt att besiktiga en av sina bilar och därför fick den automatiskt körförbud. En miss som inte uppmärksammades förrän P4 Göteborg påtalade felet.