MELLERUD.  Allmänheten ska göra mer för att själva motverka brottslighet. Det är tankar som finns hos polischefen Peter Torstensson i Dalsland.