KARLSTAD. Ett befäl vid Värmlandspolisen har åtalats misstänkt för tjänstefel.