KÅLLERED. Göteborgspolisen uppmanade SOS Alarm att inte skicka ­någon ambulans under ett pågående avvisningsärende. Enligt människor på plats som Arbetaren talat med rörde fallet en ung afghansk pojke som strax innan verkställandet av avvisningen överdoserat starka läkemedel.