UPPSALA. Även hovrätten tycker att polisbefälet i Uppsala gjorde fel vid olyckan där två misstänkta bensintjuvar omkom. Han döms, precis som i tingsrätten, för tjänstefel för att han lät öppna Hjulstabron i Enköping för att stoppa dem.