VIDEO. STOCKHOLM. Nu larmar ambulanssjuksköterskor om att Stockholms ambulanser prioriterar fel ärenden. Enligt ambulanspersonalen riskeras patientsäkerheten dagligen och det beror på att 112-telefonisterna inte har tillräcklig sjukvårdserfarenhet.