ALINGSÅS.  Vården av en patient vid Södra Älvsborgs sjukhus har lex Maria-anmälts