Patient dog i väntan på ambulans – väntetiden uppfyller regionens mål

BOLLNÄS. Efter att en patient på ett äldreboende i Bollnäs dog i väntan på ambulans har Region Gävleborg utrett om ärendet hade kunnat hanteras annorlunda.

Läs mer: http://www.helahalsingland.se/blaljus/patient-dog-i-vantan-pa-ambulans-vantetiden-uppfyller-regionens-mal