SKÅNE. En ambulanssjuksköterska i Skåne får kritik efter att hon valde att låta en patient vara kvar hemma med oklara symtom.