SKÅNE. I mars avgörs vilka privata aktörer som ska köra ambulanserna i Skåne till hösten. Samtidigt slutar fem ambulansöverläkare eftersom deras tjänster flyttas till entreprenörerna.