Oro för patientsäkerheten och arbetsmiljön i lättvårdsambulanserna

BORÅS. Nu införs lättvårdsambulanser permanent i Borås. Akutambulanserna har blivit mer tillgängliga, men det finns också en oro för patientsäkerheten och arbetsmiljön med de nya bilarna.

Läs mer: http://www.dagensmedicin.se/nyheter/boras-behaller-ambulanser-for-lattare-vard/