REGION SKÅNE. Långa insatstider har lett till ett beslut om att från hösten stationera en ambulans i Örkelljunga under helger.