GÖTEBORG. Ambulanssjuksköterskan Patrik Segerfeldt hade stora förhoppningar på förbättrade arbetsvillkor när SU tog över. Men i stället har antalet ambulanser minskat och uppdragen blivit fler.