ÖSTHAMMAR. Sex fall av sjöfylleri längs med Upplandskusten. Det är Kustbevakningens facit än så länge i sommar och det visar på en förändrad attityd hos båtfolket.