Ökad nykterhet på sjön

ÖSTHAMMAR. Sex fall av sjöfylleri längs med Upplandskusten. Det är Kustbevakningens facit än så länge i sommar och det visar på en förändrad attityd hos båtfolket.

Läs mer: http://www.unt.se/osthammar/okad-nykterhet-pa-sjon-1807788.aspx