Delade meningar om vilken grundkompetens som behövs i bilarna.