BORÅS. Vårdskador hotar. Sedan i mitten av januari har 72 fel rapporterats på det nya systemet för övervakning och kommunikation i Säs ambulanser.