SVERIGE. Få arbetsuppgifter behöver delegeras – räcker om personen som sköter dem har rätt kompetens. Socialstyrelsen tar bort formuleringar som lett till missförstånd.